In de gemeente Velsen zijn buurtsportcoaches werkzaam. Zij zijn in dienst van SportSupport en hun doelstelling is om de jeugd in de gemeente Velsen (meer) te laten sporten. Dit doen zij door scholen en verenigingen ondersteuning te bieden en leuke en sportieve activiteiten te organiseren. 

Voor vragen; neem contact op met de desbetreffende buurtsportcoach. 

Naam Wijk Doelgroep E-mail Foto
Bianca van Geldorp IJmuiden Basisonderwijs bvgeldorp@sportsupport.nl   
Nicky Brouwer IJmuiden Basisonderwijs nbrouwer@sportsupport.nl   
Jasper Romeijn Velsen-Noord Basisonderwijs jromeijn@sportsupport.nl   
Jordy van Zaanen Velserbroek, Santpoort, Driehuis Basisonderwijs jvzaanen@sportsupport.nl   
Jurre Brussel Velsen-Noord + aanspreekpunt Basisonderwijs jbrussel@sportsupport.nl 
Lisa Gijzen Vellesan College  Voortgezet Onderwijs lgijzen@sportsupport.nl    
José Nonnekens Gem. Velsen Voortgezet Onderwijs jnonnekens@sportsupport.nl   
         

Algemene voorwaarden voor activiteiten vanuit Buurtsportcoaches gem. Velsen:

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. Deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 4. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten, wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Restitutie inschrijfgelden

 1. Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.

Inschrijvingsprocedure

 1. Inschrijving is mogelijk via www.jeugdsportpas.nl, betaling geschiedt via IDeal of contant via de sportbrievenbussen van de Buurtsportcoaches.
 2. Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging.

Deelnamereglement

 1. De activiteiten staan open voor kinderen van de groepen 1 t/m 8. Per activiteit wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroep dit is. De SportInstuif staat open voor kinderen van de groepen 4-8.
 2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden/reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Jeugdsportsubsidie

Sportverenigingen kunnen jaarlijks subsidie ontvangen ten behoeve van jeugdleden. Dit onder voorwaarde dat het een sportvereniging zonder commercieel oogmerk is. De subsidie voor jeugdsport is bestemd voor de binnensport, de zwemsport en de structurele indooractiviteiten van overige takken van sport.

De aanvraag heeft betrekking op de sportdeelname van jeugd tot en met 12 jaar en jeugd 13 t/m 17 jaar.

De grondslag van de subsidie is een bedrag per (Velsens) jeugdlid; per categorie zijn de bedragen (peil 2012):
gymnastiek € 15,-
overige binnensport, zwemsport en denksport € 5,-
waterpolo competitie/toernooien jeugd: € 50,- per uur (aanvullend op bedrag per lid)
indoor-afdeling buitensport € 5,-
voor jeugdleden van 13 t/m 17 jaar een extra bedrag van € 5,-

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal jeugdleden op peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst, gesplitst in de categorieën 0-12 en 13-17 jaar, van het voorafgaande jaar mee te sturen met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.

De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:
een jeugdbeleidsplan
een lijst waaruit blijkt dat de aanvrager gediplomeerd en bevoegd technisch kader inzet ten behoeve van de begeleiding van jeugdleden en -teams.

Verdere informatie hierover kan men vinden op: http://www.sportloketvelsen.nl/jeugdsportsubsidie

 

 

Heeft u een vraag en/of opmerking?
Neem contact op met Sportloket Velsen!
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.


Klik hier voor alle accommodaties te huur!

Contact

Openingstijden Sportloket Velsen:
Ma t/m do: 08.00 - 17.00 uur
Vr: 08.00 - 12.00 uur

E-mail:
sportloket@velsen.nl

Telefonisch te bereiken:
Tel.: 0255-567666

Voor reserveringen na openingstijd
023-5374218 (Polderhuis)
06-34595809 (Pendeldienst)


Afhalen sleutels gymzalen
in sporthal IJmuiden-Oost
 

0255-517821
06-34595809

 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van Sportloket Velsen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Gemeente Velsen

Zwembad De Heerenduinen