Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties,waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Lees hier de regels voor het sporten.Veelgestelde vragen over het coronavirus

28 juli 2020

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over het coronavirus en de maatregelen. Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid, RIVM en Veiligheidsregio Kennemerland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We doen een dringend beroep op alle inwoners en organisaties om zich hier aan te houden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Lees meer...

De Nationale Sportweek komt eraan!

28 juli 2020

Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van 18 t/m 27 september 2020. Een mooi moment om sinds de coronacrisis weer het sporten te promoten.

De Nationale Sportweek is een landelijk initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten en te laten zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is!  De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open en organiseren bijvoorbeeld clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennismaken met (nieuwe) sporten en andere daaraan gekoppelde activiteiten.

Lees meer...

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

27 juli 2020

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Om de schade deels te compenseren is recent een regeling opengesteld voor amateursportorganisaties.

Lees meer...

Toevoeging van € 7 miljoen aan BOSA 2020

27 juli 2020

De minister heeft de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) uitgebreid met de rubriek veiligheidsbevorderende maatregelen. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen voor subsidie voor een veiligheidsaudit en veiligheidsbevorderende maatregelen. Net als voor verduurzaming, circulariteit en toegankelijkheid, geldt dat voor deze veiligheidsbevorderende maatregelen maar liefst 30% subsidie wordt verstrekt.

Lees meer...

Grootschalige energiebesparing bij zwembad De Heerenduinen

16 juli 2020

In het zwembad zijn de afgelopen maanden veel energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Vandaag donderdag 16 juli, vond in het bijzijn van wethouder Sport Bram Diepstraten, vanaf het dak van zwembad De Heerenduinen een oplevering plaats van de verschillende maatregelen die tot nu toe zijn uitgevoerd. Deze maatregelen leveren een enorme reductie op de uitstoot van CO2.

 

Lees meer...

Zomeractiviteiten voor jeugd 6 t/m 18 jaar

4 juli 2020

De buurtsportcoaches en de jongerenwerkers organiseren tijdens de zomervakantie van 4 juli t/m 16 augustus 2020 diverse activiteiten voor jeugd. Deze vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente Velsen waaronder ook zwembad De Heerenduinen.

De activiteiten zijn gratis met uitzondering van de Sportmix zwembad.

Lees meer...


Klik hier voor alle accommodaties te huur!

Contact

E-mail:
sportloket@velsen.nl

Telefonisch te bereiken:
Tel.: 0255-567666

 

 

Gemeente Velsen

Zwembad De Heerenduinen